€ 9 Miljard voor waterstof in Nederland

Bron: Rijksoverheid Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft aangekondigd dat Nederland zowel de import van waterstof als de binnenlandse productie ervan fors gaat vergroten. Het kabinet trekt een aanzienlijk bedrag uit om deze ambitieuze doelen te realiseren en de CO2-doelstellingen te halen. Waterstof wordt gezien als een onmisbare factor voor het behalen van deze doelen. Om het gebruik van …

WATERSTOF TANKEN IN DORDRECHT

Na jaren van overleg en netwerken was het zover. Vrijdag 26 mei was de plaatsing van de waterstoftank een feit; een cruciaal moment voor de bouw van het eerste waterstoftankstation in de Drechtsteden. Het waterstoftankstation in Dordrecht is landelijk uniek en wordt in september officieel geopend. Bij IMC zijn we als subsidie- en organisatieadviseurs, trots hieraan bij te dragen. Het …

UITNODIGING Symposium Maritieme Energietransitie

Na een gedwongen ‘pauze’ van 4 jaar, organiseren we dit jaar wederom hét Baggerfestival in het epicentrum van de Baggerwereld: Sliedrecht. Ook tijdens de veertiende editie van dit festival openen we het vierdaagse evenement met een symposium over de waterbouw en andere maritieme sectoren. Dit jaar staat de maritieme verduurzamingsopgave centraal. De doelen daarvoor zijn op Europees en nationaal niveau …

Distributie weg- en watertransport

Wanneer de regionale groeiagenda spreekt over de belangrijke thema’s ‘bereikbaarheid’ en ‘energietransitie’ komen op het snijvlak daarvan mobiliteit en waterstof (H2) samen, zowel over weg als water. De groei van de regio in de komende jaren en daarmee gepaard gaande behoefte aan goede ontsluiting vraagt immers om slimme, toekomstbestendige vervoersoplossingen die, vanuit de opgave zero emissie in 2030, ook duurzaam …

Stroomlijn H2 Fieldlab

9 views 12 Sept 2022 Deze animatie geeft een indruk van de ontwikkeling van het H2 Fieldlab in de Drechtsteden. Waar staan we, wat hebben we nog nodig en hoe kijken we naar de toekomst.

Directie Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van IenW bezoekt H2 Innovatietafelnetwerk

Op woensdag 21 september jl. bracht een 6-koppige delegatie van de Directie Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van IenW een bezoek aan een afvaardiging van het H2 Innovatietafelnetwerk. De delegatie, onder aanvoering van Directeur Petrouschka Werther, reisde duurzaam met de trein vanuit Den Haag naar station Dordrecht waar zij door twee waterstofauto’s van de firma Berkman werd opgewacht en vervoerd …

Initiatief voor productie van groene waterstof omarmd door werkgevers en gemeente Sliedrecht

SLIEDRECHT, 11 april 2022 – De eerste innovatietafel waterstof electrolyse is vandaag gestart met een drukbezochte bijeenkomst in de Lockhorst. Op initiatief van Werkgevers Drechtsteden en in het bijzijn van Ton Spek, wethouder duurzaamheid in Sliedrecht hebben een 25-tal ondernemers, de omgevingsdienst , de provincie en de gemeente Sliedrecht het initiatief ondertekend. Werkgevers Drechtsteden stimuleert innovatie en economische bedrijvigheid in …